Bredband i Gärdala

 

Bredbandsutbyggnaden i Gärdala är avslutad!

Gärdala Bredband ekonomisk förenings projekt för bredbandsutbyggnad i Gärdala med omnejd har genomförts med bidrag från Jordbruksverket. Från den 1 juni 2017 har föreningens medlemmar kunnat beställa tjänster över fiberbaserat bredband.

Bolagsverket godkände per den 2018-03-27 föreningens ansökan om frivillig likvidation. Likvidationen slutfördes under november 2018 och utbetalning av resterande tillgångar har skett till medlemmarna. Föreningen är nu helt avvecklad.

Frågor och svar om beställning och inkoppling av tjänster finns på zmarket.se under "Frågor och svar". Börja med att registrera ett konto där. Frågor om tjänsten (driftavbrott m.m.) ställs till din tjänsteleverantör.

EU-flagga

 


Kartor

Karta med anmälda fastigheter per den 2016-04-24

 


Information om Gärdala byalags aktiviteter finns på: www.gardala.se