Bredband i Gärdala

 

Bredbandsutbyggnaden i Gärdala är avslutad!

Gärdala Bredband ekonomisk förenings projekt för bredbandsutbyggnad i Gärdala med omnejd har genomförts med bidrag från Jordbruksverket. Från den 1 juni 2017 har föreningens medlemmar kunnat beställa tjänster över fiberbaserat bredband.

Bolagsverket har per den 2018-03-27 godkänt föreningens ansökan om frivillig likvidation. Till likvidator har utsetts Ture Göranssson. Likvidationen slutfördes under november 2018 och utbetalning av resterande tillgångar har skett till medlemmarna. Föreningen är nu helt avvecklad.

Frågor och svar om beställning och inkoppling av tjänster finns på zmarket.se under "Frågor och svar". Börja med att registrera ett konto där. Frågor om tjänsten (driftavbrott m.m.) ställs till din tjänsteleverantör.

EU-flagga

 

Det är inte längre möjligt att gå med i bredbandsprojektet. Sista anmälningsdag var 24 april 2016.

 


Frågor och svar om bredbandsprojektet

Nyheter från Gärdala bredband ekon.för.

Här nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna om bredbandsprojektet i Gärdala.

 

TIPS OM INKOPPLING

Börja med att koppla in en dator med hjälp av en nätverkskabel direkt i en av de 8 anslutningarna på mediaomvandlaren. Den är redan aktiv, men du kan bara surfa vidare till Zitius kundportal innan din anslutning aktiverats.
Genom att ange vilken adress det gäller kan du se aktuellt utbud.
Registrera sedan ett kundkonto på zmarket.se. När du loggat in på zmarket.se kan du se mer information om de tjänsteleverantörer som är tillgängliga för just vår anläggning.
Tjänsteleverantörerna erbjuder olika kombinationer av internet – TV – telefoni. De erbjuder också många olika uppkopplingshastigheter. Anslutningsavgift och månadskostnad varierar främst beroende på vilka tjänster du vill ha, uppkopplingshastighet och bindningstid.
När du bestämt dig för vilken tjänsteleverantör du vill anlita, följer du bara anvisningarna för beställning. När du gjort en beställning aktiveras din anslutning nästan omgående. Du måste inte köpa alla tjänster från samma tjänsteleverantör.
Under fliken ”Kundservice” i menyn överst på sidan hittar du information om allt som gäller beställningar, felanmälan, support och driftsinformation. Här finns även ett Frågor och svar-avsnitt som ger svar på de vanligaste frågorna.

OBS: om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så ska du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på deras hemsidor eller under fliken "Kundservice" på Zmarket.se.

OBS: du kan även använda din befintliga internetanslutning för att göra din beställning.
Inkopplingen till mediaomvandlaren skiljer sig lite beroende på vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster du valt.
En grundläggande information finns på Zitius kundportal och längre ner på denna sida: länk till instruktionen

OBS: om du har ett Telia-ADSL abonnemang och vill flytta över det till det fiberbaserade bredbandet beställer du detta på ”Mina sidor” på Telias kundportal.


 

VAD HÄNDER UNDER 2018?

Alla anläggnings- och inkopplingsarbeten blev klara under maj 2017, och från den 1 juni är anläggningen driftsatt. Det betyder att du som har en anslutning kan beställa tjänster från någon av de tillgängliga tjänsteleverantörerna.
Anläggningen slutbesiktigades under augusti med godkänt resultat inför försäljningen till Fibergruppen/Skanova. Under november-december slutredovisades projektet till Länsstyrelsen för att få ut kvarvarande del av det beviljade bidraget.
Slutredovisningen godkändes i sin helhet i december 2017, och i januari 2018 betalades hela det beviljade bidraget ut. Det är först när vi, efter att bidraget är utbetalat och alla ekonomiska åtaganden är reglerade, genomfört en frivillig likvidation av den ekonomiska föreningen som en eventuell återbetalning till medlemmarna kan bli aktuell. En frivillig likvidation tar minst 6 månader efter att föreningens medlemmar beslutat att en sådan ska genomföras, varför styrelsen bedömer att likvidationen kan vara genomförd först mot slutet av 2018.
Den frivilliga likvidationen är nu genomförd och utbetalning av kvarvarande medel sker under november 2018.
Föreningen är nu helt avvecklad.


 

TEKNIK

Fråga 1. Vad är fördelarna med fiberbaserat bredband?
Ett snabbt och stabilt fiberbaserat bredband ger helt nya möjligheter för datakommunikation jämfört med till exempel bredband via ADSL eller mobilt bredband. Det ger en framtidssäkrad överföringskapacitet som möjliggör de tjänster som redan finns eller kommer att finnas i framtiden. Genom så kallad “triple play” får du både telefon, TV och internetuppkoppling via fiber. I framtiden kan den ökade kapaciteten med upp till 1000 Mbit/s möjliggöra helt nya lösningar för arbete, underhållning, sjukvårdstjänster, larm, utbildning etc.

Fråga 2.   Hur fungerar fiberbaserat bredband?
Ett fiberbaserat ledningsnät där information skickas digitalt som ljuspulser är driftsäkert, det är till exempel mindre känsligt för åsknedslag, har inga kända begränsningar vad gäller kapacitet samt en mycket lång livslängd. Det ger möjlighet till billigare telefonitjänster, högre hastighet på internetuppkopplingen, och är inte känsligt för antalet samtidiga användare. Det möjliggör även perfekt TV-mottagning och klarar HDTV och 3D format. ”Video on demand” och olika Play-tjänster blir därmed mycket attraktiva.
Kapaciteten i en typisk installation i bostaden är idag 100 Mbit/s för nedladdning och 10 Mbit/s upp, men tjänsteleverantören kan erbjuda betydligt högre kapacitet för den som önskar.

Fråga 3. Vad är ”öppen fiber”?
Öppen Fiber betyder att fibernätet är öppet för olika leverantörer av tjänster inom bredband, TV och telefoni. Det ger dig friheten att välja brett bland många välkända varumärken. Kostnaden och tjänsteutbudet varierar beroende på vilka tjänster du väljer samt vilken leverantör du väljer. Alla leverantörer erbjuder inte alla tjänster.

Fråga 4. Vilka tjänster kan jag få?
Fiberanslutningen ger möjlighet till de tre tjänsterna telefon, TV och internet. Beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer kan du utnyttja en eller flera av dessa. Se vidare på Zitius (http://zitius.se) hemsida för information om leverantörer och tjänsteutbud. Och på Zitius marknadsportal  http://zmarket.se/ kan du jämföra utbud och priser.

Fråga 5. Vad händer med min gamla telefonanslutning?
Du kan välja att fortsätta använda din gamla (kopparbaserade) telefonanslutning eller att få även telefon via bredbandet.

Telia har information om avvecklingen av kopparnätet på sin webb. Läs mera här.

Fråga 6. Jag har ADSL idag, varför ska jag byta?
ADSL-tekniken är idag gammal och på väg att fasas ut. För ADSL är överföringshastigheten begränsad, och i och med att en teknikväxling sker, kommer utbyggnaden inte att fortsätta. Snarare vill nätägaren avveckla den fasta kopparbaserade telefonin. Internet via ADSL begränsas av närhet till anslutningspunkt i telestation och hastigheten varierar ofta mellan 2-12 Mbit/s. Den som ligger nära anslutningen kan i bästa fall komma upp till 24 Mbit/s.

Fråga 7. Varför kan jag inte lika gärna använda mobilt bredband?
Mobilt bredband, dvs anslutning till internet och andra tjänster via dataöverföring i din mobiltelefon eller med en separat så kallad “dongel”, är en möjlighet för den som inte har tillgång till ADSL eller vill kunna ta med sig ”sitt internet” på resan eller ut på landet. Det är dock känsligt för hur bra täckning som finns i det aktuella området, och inte minst är antalet samtidiga användare på samma mast eller “nod” avgörande för vilken hastighet som är möjlig att få. Det innebär att om flera t.ex. tittar på strömmad video över samma mast/nod kommer överföringshastigheten att sjunka påtagligt. Mobilt bredband påverkas av geografin och väderstörningar. Mobilt bredband är därför inte en lika stabil anslutning som fiberbaserat bredband. Mobilt bredband har dessutom en ”pott” som snabbt tar slut om man t.ex. tittar på film.

Nästa generations mobila bredband (ibland kallat 5G) beskrivs ibland som ett alternativ till fiberbaserat bredband. Vad som framkommer i fackpress är emellertid en tydlig fingervisning att detta inte inom rimlig tid kommer att vara ett realistiskt alternativ till fiber. Se till exempel den artikel i Ny Teknik som refereras här bredvid.

Fråga 8. Kan jag använda befintlig kanalisation för min anslutning?
Skanova ställer höga tekniska krav i sin specifikation för anläggningen. Därför är det inte säkert att det går att använda befintlig kanalisation (t.ex. slang som redan finns nedgrävd i din tomt, genomföringar i husets fasad etc.) för att ansluta fastigheten till det nät som kommer att byggas.
Du måste prata med installatören om detta vid det första besöket, när man bestämmer tomtgrävning och placering av utrustning inomhus.

Fråga 9. Vad innehåller anslutningspunkten inne i huset? Vad klarar den av?
Anslutningspunkten inne i ditt hus består av en så kallad mediaomvandlare.
Mediaomvandlaren har flera nätverksuttag och kan därför ses som en router, utan trådlös funktion. När kunden har fått uppkopplingssignal kan hen jacka i en dator och öppna en webbläsare, det första och enda man kan komma till då, utan att ha beställt en tjänst, är Zitius webbportal Zmarket – där kunden kan beställa tjänster. En beställd bredbandstjänst kommer igång väldigt snabbt, men tjänster som digitalTV och bredbandstelefoni kan behöva ytterligare utrustning som skickas per post och därför har en leveranstid.
Det räcker med en nätverkskabel och Zitius utrustning för att komma ut på internet, oavsett tjänsteleverantör. Trådlös funktion/WiFi kräver en trådlös router. Flera tjänsteleverantörer tillhandahåller detta i sina bredbandstjänster, men om man vill ha en mer kraftfull trådlös funktion så finns det många olika routers att köpa.

Fråga 10. Jag har ADSL-bredband idag. Vad skiljer denna från fiberuppkopplingen?
Det beror på tjänsteleverantör och vilka tjänster man vill abonnera på.
Man kan säga att ADSL-modemet ersätts av mediaomvandlaren. För t.ex. Telia så är ”routern” samma för ADSL och fiber, så det räcker att man flyttar den från telejacket till fiberjacket. Utöver en router behövs en digitalTV-box till TV:n och en telefoniadapter för IP-telefoni – alltså totalt tre st boxar utöver mediaomvandlaren.
Detta är bara ett exempel, övriga leverantörer kan ha andra lösningar. Det bästa är att kontakta den tjänsteoperatör man är intresserad av och fråga vilken utrustning som behövs beroende på vilka tjänster man vill ha för fiberanslutningen.

 

Protokoll från extra föreningsstämma 15 december 2018

Den 15 december hölls extra stämma i Gärdala bredband ekonomisk förening i likvidation. Föreningen är nu helt avvecklad. Protokoll från stämman finns här.

(2018-12-23)


Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 15 december kl 10.00 på Tomta.
Vid stämman kommer likvidatorn att göra en slutredovisning av ekonomi och händelser från likvidationsperioden. Protokoll från stämman skickas till Bolagsverket som sedan beslutar om ett avslut av föreningen.

(2018-11-07)


Likvidation slutförd

Likvidationen är nu genomförd och inga fordringar på föreningen har funnits. Eftersom ingen aktiv verksamhet bedrivits under 2018 kommer ingen skatt att utdebiteras. Likvidatorn Ture Göransson har därför inlett återbetalning av kvarvarande medel till medlemmarna.

(2018-11-07)


Frivillig likvidation inledd

Bolagsverket har i beslut per den 2018-03-27 godkänt Gärdala bredband ekonomisk förenings begäran om frivillig likvidation (ärendenummer 151679/2018).
Till likvidator har utsetts: Ture Göransson, Gärdala villa du Nord, 590 46 RIMFORSA

(2018-03-29)


Nu är vi inkopplade!

Fiberanslutningen är aktiverad och det går bra att beställa tjänster på https://ostergotland.zmarket.se/. Det går också bra att ansluta en dator direkt till fiberkonvertern och surfa in på zmarket via den.

(2017-06-01)


Info om medieomvandlare

Inkopplingsinstruktion och produktblad för den medieomvandlare som installeras finns nu under dokument.

(2017-03-09)


Telia informerar om nedsläckningen av kopparnätet

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet. Telia fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till sina kunder. Samtidigt byter man till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Läs mera på Telias webb.

(2016-04-19)


Mobilt bredband - inte ett realistiskt alternativ

Ny Teknik har bett tre experter på mobil kommunikation svara på läsarnas frågor om bredband via fiber vs. mobil (4g och 5g). De är eniga i sin slutsats: mobilt bredband är inte ett realistisk alternativ till fiber för att få snabbt och tillförlitligt bredband på landsbygden inom överskådlig framtid.

Läs hela artikeln i Ny Teknik

(2016-04-08)


Här kan du läsa äldre nyheter.


Mer information om bredband

Mer information om breband på landsbygden.

 

 


Dokument

Stadgar för Gärdala Bredband ekonomisk förening 2016

Protokoll Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2016

Protokoll Extra Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2018

Protokoll extra föreningsstämma 2018-03-12

Protokoll extra föreningsstämma 2018-12-15

 

Presentation Fibergruppen 2016-04-09

Informationsfolder "Bredband i Gärdala" 2015-12-16

Styrelsens utskick till medlemmarna

Produktblad mediaomvandlare

Instruktion medieomvandlare

 


Kartor

Karta med anmälda fastigheter per den 2016-04-24

 


Bakgrund

Vid Gärdala byalags årsmöte i juni 2013 tillsattes en kommitté för att undersöka möjligheten att få till stånd bredbandsutbyggnad i Gärdala med omnejd.

Under vintern och våren 2013-2014 arbetades ett underlag fram och kontakter togs med några tänkbara företag/organisationer som skulle kunna vara intresserade av ett sådant projekt (Skanova, Linköpings kommun/Tekniska Verken/Utsikt, samt IT-sam/VÖKBY i Kinda).

2014-2015 fortsatte bredbandsgruppen sitt arbete, bland annat beställdes en förprojektering. Vidare fördes diskussioner med Fibergruppen i Norrköping. Resultatet av arbetet redovisades vid ordinarie föreningsstämman 25 april 2015.

För ändamålet att kunna driva ett projekt bildades Gärdala Bredband ekonomisk förening 2015. Efter årsstämman i april 2016 bestod styrelsen av följande ledamöter: Göran Jacobsson (ordförande), Erik Johansson (kassör), Magnus Johansson (sekr.), Agneta Nåbo, Tore Olsson, Per Milberg.

För att komma vidare i projektet samlade styrelsen in intresseanmälan från alla fastighetsägare som ville vara med och få bredband utbyggt i vårt område. Per den 26 april 2016 fanns 77 betalande medlemmar i föreningen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med Fibergruppen. I början av hösten 2015 genomfördes en upphandling av leverantör vilken avslutades i november 2015. Uppdraget tilldelades Fibergruppen under förutsättning av föreningen erhöll bidrag för fiberutbyggnad. Ansökan om bidrag skickades till Jordbruksverket i början av hösten 2015 och behandlades av Länsstylsen som handlade frågan under oktober 2015 - februari 2016.

I mars 2016 beviljades Gärdala Bredband ekon.för. bidrag, och efter beslut av åsrstämman den 9 april 2016, påbörjades arbetet med att bygga ut fiberbaserat bredband i Gärdala med omnejd. Byggstart planerades under våren-sommaren 2016.

Under hösten 2016 genomfördes alla grävningar och markarbeten. Under januari-februari 2017 skedde installation och fiberblåsning. Preliminärt datum för driftsättande var 31 mars 2017.

Hösten 2017 avrapporterades projektet. Slutredovisningen godkändes i sin helhet i december 2017, och i januari 2018 betalades hela det beviljade bidraget ut. Därmed var uppdraget för Gärdala bredband ekonomisk förening avklarat, och endast att avveckla föreningen återstod.

Gärdala bredband ekonomisk förening försattes genom beslut av Bolagsverket den 2018-03-27 i frivillig likvidation.

Den frivilliga likvidationen avslutades i november 2018.

Gärdala bredband ekonomisk förening är nu helt avvecklad.

 

På webbsidan http://bredband.gardala.se finns en karta som visar det geografiska område som innefattas i bredbandsprojektet. Totalt omfattar området ca 90 fastigheter, både permanent och fritidsboende.

 


Information om Gärdala byalags aktiviteter finns på: www.gardala.se